הדמיה-מגדלי-קראוזה.-אדריכל-יסקי-מור-סיון.-יזם-דויידסון-החזקות1-1 (1)