לימודי ביטוח אלמנטרי

הכנה מלאה לבחינות רשות ניירות ערך ומשרד האוצר לשם קבלת רישיון לסוכן ביטוח אלמנטרי.