לימודי ייעוץ השקעות וניהול תיקים

קורסי הכנה מלאים למבחני רשות ניירות ערך לשם קבלת רישיון לעבודה כיועץ השקעות, משווק השקעות ומנהל תיקים