לימודי יעוץ ושיווק פנסיוני

קורסי הכנה מלאים למבחני רשות ניירות ערך ומשרד האוצר לשם קבלת רישיון לעבודה כיועץ פנסיוני או משווק פנסיוני